Solution architect

Location: Gelderland, Netherlands
Salary: competitive
Sectors: SAP
Job Type: Contract
Apply for this Job

Solution Architect - Oost Nederland - 6 maanden - ASAP

Global Enterprise Partners is op dit moment op zoek naar een Solution Architect voor een voor een project in Oost Nederland.

"Schakelen tussenbinnen en buiten, tussen business-perspectief en IT-architectuur. AlsketenVennootschapsbelastingstaan we voordevernieuwing in dedigitaleondersteuning. Deketenstaatvoorgroteuitdagingen om hethuidige IT landschap en de business processenbeheerstmaaringrijpendtevernieuwen. De Solution Architect is verantwoordelijkvoorhetopstellen van dearchitectuurvooreen solution. Hij/zijpositioneertde solution alsonderdeel van hetgeheledomein. In die hoedanigheidvormtdezeroleenbelangrijkeschakeltussende product- of domeinvisieaandeenekant, en debenodigdeaanpassingenaanhetdomeinspecifieke IT landschap die realisatie van dezevisieondersteunenanderzijds. De Solution Architect is eenbelangrijke sparring partner voorhet management van deketen, deBusinessowners, Product Manager, Productowners en de teams. Hij/zijzalmoetenonderhandelen en bedingenwelke architectural EPIC's en features gerealiseerddienenteworden, alvorensde business features gerealiseerdkunnenworden. Vaakmoetdefunderingeerstwordenversterkt, eer er op voortgebouwdkanworden ('Architecturalrunway'). In dezehoedanigheidmaaktde Solution Architect deeluit van het Product Management. De Solution Architect heeftaantoonbarekennis van en meerjarigeervaring met een of meervoortbrengingsaspecten in dezin van ontwerpen, bouwen, testen, beheren en heeftdaarbijoogvoorhetvoorbrengingsproces, deautomatiseringervan (deployment pipeline).Note: de system architect kanookderolpakken van deProductowner van de architectural EPIC's en features. In de context in relatie met hetrekencentrumheeftdesolutionarchitecteenrol om behoeften op gebied van infrastructuurtesignaleren en in deketentemanagen

Opdracht We zijn op zoek naar een enthousiaste en proactieve solution architect. Voor het toezichtsproces moet een nieuwe IT ondersteuning (landschap) gerealiseerd worden, dit zal een combinatie zijn van java voor het kantoordeel, transactie deel in Cobol, business rule management met behulp van Blaze (van IBM), en besturing m.b.v. BPM (van IBM).Samen met de andere teams zal om een geintegreerde oplossing voor de gebruikers gerealiseerd moeten worden. We werken aan deze middelen met 1 java team en 3 cobolteams en .net team

Eisen KNOCKOUT: Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.) Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde Master of WO opleiding Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.) TOGAF, RCDA (Risk- & Costdriven Architecture) 1.1.1 Informatiearchitectuur * Actuele ontwikkelingen zoals: SOA/microservices, Cloud, Containertechnologie, Bouwblokken, specifciation en development pipelines. * Je hebt ruime ervaring met het oplossen van complexe IT-vraagstukken in multidisciplinair verband * Je bent bewezen succesvol in het begeleiden van (deel)projecten * Je hebt ervaring in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen * Je bent bedreven in het opereren in een bestuurlijke omgeving * Je hebt kennis van moderne IT concepten en -omgevingen * Je hebt ruime ervaring met het gebruik van architectuurtools als Archimate Wensen: *Overtuigingskracht *Bestuurssensitiviteit *Samenwerken *Resultaatgericht *Netwerken

Herken jij jezelf in dit profiel en heb je interesse in dit project? Neem in dat geval contact op met Jort Gaartman van Global Enterprise Partners op telefoonnummer 020 - 520 77 80 of mail naar j.gaartman(a)globalenterprisepartners.com

Apply for this Job